1. Kasutusluba

Meie karjäär Kasutuslubade taotlemisel

Kasutuslubade taotlemisel aitab kaasa terve Meie meeskond ja koosneb pühendunud spetsialistidest, kellel on ulatuslikud teadmised ja pikaajaline kogemus kinnisvaravaldkonnas ja kasutuslubade taotlemisel. Oleme tuntud suurepärase klienditeeninduse poolest ning tagame sujuva ja muretu kinnisvaratehingu või taotluse dokumentatsiooni korraldamise. Olgu tegemist maja, korteri või muu hoonega, Oleme teie usaldusväärne partner.

Kasutusluba on Ehitusseadusest tulenevalt kohustuslik kõikidel ehitistel üle 20mja kõrgematel kui 5m. Abiks on Ehitusseadustiku Lisa 2. tabel.
Kasutusloa tabel2

Ekraanipilt. Ehitusseadustiku tabel Lisa 2

Kasutusloa taotlemise aluseks on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ja Ehitisregistrisse kantud:

 • Ehitusluba.
 • Ehitusteatis.
 • Lammutusteatis, kui on sellekohane nõue, mis tuleneb Detailplaneeringu ja/või ehitusõigusest.

Dokumentide loetelu


Menetlemise riigilõiv on 30 € taotluse läbivaatamise eest. Tasutakse Kohaliku omavalitsuse pangakontole.

Ühe taotlusega võib komplekse Kasutusloa saada eluhoonet teenindavate trasside, piirete- ja abihoonega.

KASUTUSLUBA – LISADOKUMENDID VÕI ASENDUSDOKUMENDID
MAJADELMILLEL ON EHITUSLUBA
 • kuid pole olemas või alles projekti ega ehitusdokumente:
 • Ehitusaudit- asendab ehitise nõuetele vastavuse dokumentatsiooni ohutuse ja konstruktsioonide osas ja ehitamise dokumente.
 • Muudatusprojekt ja mõõdistusprojekt – määrab olemasolevad ehitise(d) kinnistul
 • On ehitusprojekt kuid selle järgi ei ole ehitatud, laiendatud ning kõik teised dokumendid puuduvad:
 1. Ehitusaudit.
 2. Küttekollete ekspertiis – tõendab, et kamin, keris, ahi jms. on kasutamiseks ohutu ja seadusest tulenevatele nõuetele vastav.
 3. elektripaigaldise audit -tõendab, et elektrisüsteem, elektrikilp jms. on kasutamiseks ohutu ja seadusest tulenevatele nõuetele vastav.
 • Kui ehitusprojekti järgi ei ole ehitatudlaiendatud kuid olemas ehitamisega seotud dokumendid:

Muudatusprojekt. Mõõdistusprojekt

DOKUMENDID UUTEL JA EHITATAVATEL MAJADEL.
ÜLDEHITUS JA DOKUMENDID
 1. Ehitusööde päevikud,
 2. kaetud tööde aktid,
 3. survestusprotokollid.
EHITUSJÄRGNE MÕÕDISTUS

Geodeetiline ehitusjärgne mõõdistus –määrab hoonete kõrguspunktid ja koordinaadid ehk valminud ehitiste paiknemise asukohad ja ruumikujud kinnistul.

KÜTE JA KÜTTEKOLDED
 1. küttekollete auditid ja/või korstnpühkimise regulaarse kontrolli aktid vähemalt viimased 5 aastat Nt küttekolde korrasolu ja korstnapühkimise akt.
 2. Küttekollete kontrollaktid ja kütteprojekt, sertifikaadid ja paigaldusjuhendid. Kui on jäetud küttekolded välja ehitamata või muudetud küttesüsteemi siis on vajalik muudatusprojekt.
 3. Sauna keris – paigaldus, kasutusjuhend
TEHNOSÜSTEEMID – VESI, KANALISATSIOON
 1. Vee- ja kanalisatsiooni välistrasside ja sisetorustike projekt+ survestusakt ja kontrollakt.
 2. Puurkaevu korral puurkaevu pass. Vee biokeemilised analüüsid
 3. Kinnistusisese kanalisatsiooni korral sertifikaadid ja paigalduse kontrollakt ja väljaveo tõend ( kasutusel olnud) või kokkulepe (uus kasutamata).
ELEKTER JA ELEKTRIPAIGALDIS
 1. Elektritrassi joonis ja/või vastavus.
 2. Elektriprojekt ja elektripaigaldise audit.
TULEOHUTUS JA PÄÄSTE
 1. Tuletõrje veevõtu kohast või hüdrandist pilt koos kauguse või asukohaplaanil märkimisega. Hüdrandi akt.
 2. Katuseredel või pööninguluugist katuslae alla pääsuks redel. Võib olla ka teisaldatav redel.
TARBIMISTEENUSTE KASUTUSLEPINGUD
 1. Vesi,
 2. elekter,
 3. gaas (olemasolul),
 4. jäätmeveo (lisaks ka foto konteinerist).
 5. Oma puurkaevu korral lepingut pole vaja. Naabritega ühiselt kasutuses oleva puurkaevu kasutamise kokkulepe või leping.
 6. Oma kinnistul asuva kanalisatsiooni septiku, imbväljaku, mahuti korral on tarvis väljaveo teenuse pakkuja viimase 1-3 aasta väljaveo akte või arveid(oleneb kaua kinnistusisest kanalit kasutatud on). Uutel vaja väljaveo firmaga kokkulepe või leping.
ENERGIAMÄRGIS
 1. Eluhoonete soojapidavuse ja energiatõhususe näitaja Tähised A – H, millest A on säästlik energiaklass ja H võrreldav puukuuriga.
 2. Suvilale energiamärgist ei pea taotlema.

LISANÕUDED

TULEOHUTUSE JA KOHALIKU OMAVALITSUSE FOTOD
 1. Maja 4 külge, et näha aed, haljastus, sissepääs.
 2. Lipuhoidik.
 3. Maja number.
 4. Pesemisvõimalused.
 5. Prügikonteiner(id).
 6. Kui on soojuspum(p(-bad), siis fotod, nii siseruumides kui väljas.
 7. Katusele pääsuks redel, katuse käigutee redel, pööningu või katuse lahtisest luugist.
 8. Suitsu ja vingugaasianduritest küttekolletega ruumides.
 9. Kui on kamin, ahi, keris vms tahke küttega kollet, fotod, kus näha küttekolde esisest plaadist ja kaugused seintest, laest. Kerise korral ka lavast. Kauguste ja esiplaatide mõõdud kanda fotodele.
 10. Veevõtu kohast või tuletõrje hüdrandist.
 11. Tehnoruumist, et näha agregaadid, seinad, põrand, lagi, elektri kilbist lahtise uksega ja skeemiga või tehnoruumi puudumisel tehno agregaatidest.
RIIGILÕIVU MAKSMINE VÕI MAKSEDOKUMENT

Riigilõivu maksedokument esitatakse registrile .pdf formaadis. Riigilõivu saab tasuda ka kasutusloa taotlusel enne menetlusse esitamist.

Riigilõivu makse rekvisiidid saab Kohaliku omavalitsuse lehelt või Ehitisregistrist avatud kasutusaloa taotluselt.

LÕPETUSEKS

Soovime, et sellest ülevaatest on kasu, et saada Kasutusluba majale või seadustada vanem maja.

Kui aga selleks ei jagu piisavalt aega, tahtmist või on vaja rohkem lisaselgitusi saame kindlasti aidata. Kirjutage meile.