2. Kasutusteatis

Kasutusteatis on kohususlik ehitisele, mis ületab ehitusaluse pinna 20m2 ja kõrguse üle 5 m. Fassaadi ja torustike tööde korral ja lisarajatiste ehitamisel. Ehitusseadusest tulenvatest nõuetest leiab täpsema info Kasutusluba teemas lisatud tabelist.


Kasutusteatisele esitatavad dokumendid

  • Ehitusprojekt juhul kui see Ehitusseadustiku Lisa 2 tabeli järgi on nõutav.
  • Ehitusdokumentatsioon, sh. aktid, vajadusel nt. küttesüsteem survestusprotokollid.
  • Sertifikaadid ja paigaldus-hooldusjuhendid.

Osaline loetelu

  • Vee- ja kanalisatsiooni torustik,
  • puurkaev,
  • kogumismahuti,
  • kogumiskaev,
  • septik.
  • Küttesüsteemi muutmine.
  • Ehitise laiendamine jt.

Ehitisregistris taotluse vormil ei esitata eluruumide andmed nt. soojusvarustuse, soojusallika, energia liik. tualetid, pesemisvõialus jms

Riigilõivu ei rakendu.

Kui aga vajate rohkem infot või saame kaasa aidata kiirema ja parema tulemuse nimel, oleme ootamas kirja, millele kiirelt reageerime.