4. Seadustamine

Seadustamine on kohustuslik ehitistele, mis on ehitatud ilma ehitusloata või Kirjaliku nõusolekuta ehitise püstitamiseks (va. alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga ning kuni 5m kõrged).

Seadustamisel lähtutakse erinevatest Ehitusseadustikest olenevalt majade ehitamise aastast.

Ehitise registrisse kandmiseks taotletakse läbi Ehitisregistri (EHR) taotlusega Kasutusluba või kasutusteatis.

Seadustamine Vanematel majadel,

mis ehitatud alates aastast1995 on vaja taotleda kasutusluba. Enne 1995. aastat ehitatud majadele on seadusliku kasutamise aluseks, Kirjalik nõusolek ehitise püstitamiseks.

Hoonete seadustamisel hinnapakkumise tegemisel lähtutakse olemasolevast ja/või puudulikust dokumentatsioonist.

Hinnapakkumise

lihtsustamiseks vaadake millised dokumendid juba olemas on. Kõik, mis paberkandjal või siis Registrite kaudu saadaval.

Kui aga tunnete, et vajate dokumentide kogumisel ja ehitisregistri kaudu seadustamisel meie teenust, kirjutage e-posti aadressil tangovara@tangovara.eu või kasutage kontakti vormi.

registrid